คลาวด์

เพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ลดการเกิดดาวน์ไทม์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึ้น SATO จึงขอเสนอโซลูชั่นระบบคลาวด์หลากหลายรูปแบบ อาทิ SATO Online Services (SOS), บริการซ่อมบำรุงเชิงรุกและป้องกันผ่านระบบคลาวด์ รวมถึง SATO App Storage (SAS), บริการจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ และอื่นอีกมากมาย!