ข้อบังคับ / การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

SATO ขอเสนอโซลูชั่นระบบ Auto-ID ที่จะช่วยให้ธุรกิจทั่วทั้งตลาดเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอุตสาหกรรมผ่านการติดฉลากได้ ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดการติดฉลากเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร, ข้อกำหนดการติดฉลาก GHS สำหรับอุตสาหกรรมเคมี และอื่น ๆ