ความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร การรักษาพยาบาล และอุตสาหกรรมที่ต้องจัดการกับวัสดุที่อันตรายต่าง ๆ อาทิ สารเคมี การติดฉลากที่มีข้อมูลสำคัญ อาทิ ส่วนผสมต่าง ๆ, ตัวก่อปฏิกิริยาภูมิแพ้, วันหมดอายุ และข้อความที่แสดงข้อควรระวังเกี่ยวกับสารเคมีนั้น ๆ ให้ถูกต้องแม่นยำ จะเป็นการช่วยชีวิตให้พ้นภัยได้