การส่งเสริมการขาย

ในการจะเพิ่มยอดขาย ท่านควรต้องมีเครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับช่วยให้ท่านสามารถมองเห็นสินค้าคงคลังของท่านได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และต้องสามารถดำเนินการเติมเต็มสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการรับประกันว่าท่านมีผลิตภัณฑ์พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าได้ในทันที ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของท่าน มาเรียนรู้กันว่าโซลูชั่นระบบ Auto-ID ของ SATO สามารถช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้อย่างไร