ความสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

เนื่องจากจากการที่ลูกค้าต้องการทราบที่มาของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาใช้กันมากขึ้น รวมถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของผลิตภัณฑ์จึงกลายมามีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน ความสามารถในการติดตามทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสู่ลูกค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรมต่าง ๆ