An toàn

Đặc biệt quan trọng đối với ngành thực phẩm, y tế và các ngành công nghiệp xử lý chất nguy hại như hóa chất, bởi việc ghi nhãn chính xác với các thông tin quan trọng như thành phần, chất gây dị ứng, hạn sử dụng, biện pháp phòng ngừa đối với hóa chất... có thể cứu sống mạng người.