Cải thiện tính chính xác/Ngăn ngừa sai sót

Yếu tố chính xác cực kỳ quan trọng đối với các ngành công nghiệp như Y tế và Máu & Bệnh học vì cuộc sống của con người ngày càng gặp nhiều rủi ro và không được có chút sai sót nào. Đối với các ngành công nghiệp khác, việc tăng tính chính xác và ngăn ngừa sai sót cũng rất có ích vì nó giúp các doanh nghiệp đạt được hiệu quả lớn hơn, lợi nhuận cao hơn và tránh gây lãng phí thời gian và chi phí một cách không cần thiết.