Đám mây

Để giúp khách hàng vượt qua khó khăn một cách tốt hơn cũng như giảm thiểu thời gian chết và tăng tối đa năng suất, SATO cung cấp nhiều giải pháp trên nền đám mây như Dịch vụ trực tuyến SATO (SOS), Dịch vụ chủ động bảo dưỡng ngăn ngừa sự cố trên nền đám mây, Kho ứng dụng SATO (SAS) - một dịch vụ quản lý dữ liệu trên nền đám mây, và rất nhiều giải pháp khác!