Khả năng truy xuất nguồn gốc

Do nhu cầu muốn biết rõ nguồn gốc của sản phẩm tiêu thụ cũng như nâng cao nhận thức về an toàn của người tiêu dùng ngày cao tăng cao, hiện nay, truy xuất nguồn gốc sản phẩm ngày càng trở nên quan trọng. Khả năng truy xuất tất cả các quy trình, từ thu mua nguyên liệu thô cho đến vận chuyển thành phẩm đến người tiêu dùng, đặc biệt quan trọng trong ngành chế biến thực phẩm, ô tô và dược phẩm.