Quản lý chuỗi cung ứng

Hầu hết các ngành công nghiệp không ngừng tìm cách để có được tầm nhìn lớn hơn và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu thô cho đến khâu vận chuyển thành phẩm. Công nghệ nhận dạng tự động có thể giúp các ngành công nghiệp đạt được mục tiêu này và mang lại lợi nhuận cao hơn cho các doanh nghiệp.