Quy định/Tuân thủ

SATO cung cấp các giải pháp nhận dạng tự động để giúp các doanh nghiệp trong các thị trường theo chiều dọc tuân thủ quy định của ngành công nghiệp thông qua việc ghi nhãn. Ví dụ như các yêu cầu ghi nhãn an toàn thực phẩm, yêu cầu ghi nhãn GHS cho ngành hóa chất, v.v...