RFID

Với công nghệ Nhận dạng Tần số Sóng vô tuyến (RFID), các dữ liệu được mã hóa trong thẻ RFID có thể được đọc và ghi lại nhanh chóng mà không cần quan sát thủ công. SATO cung cấp các giải pháp sử dụng công nghệ RFID phù hợp để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của người dùng như theo dõi hàng hóa, theo dõi môi trường và tình trạng...