Du lịch và Giải trí

Trong ngành du lịch và giải trí, trải nghiệm của du khách là điều quan trọng nhất. Để mang lại trải nghiệm tốt nhất, các nhà quản lý cần đảm bảo sự an toàn của thiết bị và tài sản, tăng sự hiệu quả trong quản lý du khách và tối ưu hóa trải nghiệm của du khách tại tất cả các điểm tiếp cận.