5. Multi LABELIST V5

Yêu cầu về thông tin back to Phần mềm và tiện ích