Phụ kiện

Các phụ kiện máy in SATO được thiết kế để giúp bạn cải thiện quy trình in của mình. Chúng tôi cung cấp các tùy chọn phân phối và áp nhãn, và máy quấn nhãn để tăng năng suất của bạn, cũng như giải pháp vệ sinh để kéo dài tuổi thọ của máy in.