PJM RFID

RFID Jitter Modulation (PJM) là câu trả lời cho những trường hợp cần xác định nhanh chóng và chính xác một lượng hàng gắn thẻ lớn. Ngoài việc mang lại độ chính xác 100%, máy được thiết kế đặc biệt cho những trường hợp linh động, trong đó các mặt hàng được xếp chồng lên nhau hoặc được lưu trữ theo các hướng khác nhau.