Phần mềm và tiện ích

SATO cung cấp đầy đủ các giải pháp phần mềm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, bao gồm hỗ trợ và triển khai phần cứng SATO, phát triển phần mềm ứng dụng cũng như cho phép tích hợp với ERP, WMS và các hệ thống CNTT khác.