การค้าปลีก

ไม่ว่าท่านจะประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กหรือคอมเพล็กซ์ไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่
ธุรกิจที่มีหน้าร้านหรือขายออนไลน์ ประสบการณ์ของลูกค้าถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง