การธนาคารและการเงิน

ในฐานะการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในแวดวงการธนาคารและการเงิน ท่านย่อมต้องจัดการรับมือกับเอกสารที่มีมูลค่าสูงและเอกสารที่เป็นความลับจำนวนมาก และเอกสารเหล่านี้ยังอาจถูกส่งจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกอยู่เป็นประจำทุกวัน
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องติดตามและจัดการเอกสารสำคัญเหล่านี้อย่างถูกต้องแม่นยำและป้องกันการสูญหายหรือจัดเก็บผิดที่ผิดทาง