การให้บริการต้อนรับ

ในฐานะการเป็นผู้ให้บริการต้อนรับ ท่านย่อมจัดเตรียมสินค้าและให้บริการแก่แขกผู้มาเยือนที่สถานประกอบการหรืออาคารบ้านเรือนของท่าน สวัสดิภาพและประสบการณ์ของแขกผู้มาเยือนถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง