SATO ให้คำมั่นว่าจะเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050

เวบไซต์นี้ใช้ระบบคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเปลี่ยนการตั้งค่าผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่าแสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา อ่านข้อกำหนดการใช้งานของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Agree and Continue

SATO ให้คำมั่นว่าจะเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050

SATO Holdings Corporation ประกาศแผนการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (สุทธิเป็นศูนย์) ทั่วทั้งกลุ่มของบริษัทภายในเครือ ภายในปี 2050 โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ (Scope 1 และ 2) และชดเชยการปล่อยสารตกค้างด้วยคาร์บอนเครดิต

 

เป้าหมายการลดคาร์บอนของ SATO

การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจขององค์กรในการมีส่วนร่วมเพื่อโลกที่ดีขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นผ่านธุรกิจหลักของเรา SATO ตระหนักดีว่าเราจะต้องดำเนินการเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นถัดไปในอนาคต

 

การดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซ 

SATO วางแผนที่จะขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานในการลดคาร์บอน เป้าหมายของบริษัทคือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope ที่ 1 และ 2 ลงครึ่งหนึ่งจากระดับของปี 2016 ภายในปี 2030 และให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2050

สำหรับการปล่อยก๊าซใน Scope ที่ 3 SATO จะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิต/ขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานน้อยลง และส่งเสริมการรีไซเคิลเพื่อลดการปล่อยก๊าซตลอดห่วงโซ่อุปทานลง 30 เปอร์เซ็นต์จากระดับของปี 2021 ภายในปี2030

นอกจากนี้ บริษัทยังจะพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น ที่ทำให้งานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือลดขยะจากอาหาร เช่น ช่วยลูกค้าลดการปล่อยมลพิษในไซต์งานของพวกเขา

SATO มุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนและจะยังคงเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านทางธุรกิจของเรา

> การประกาศความเป็นกลางทางคาร์บอน

 
หมายเหตุ
1.Scope ที่ 1 ครอบคลุมถึงการปล่อยมลพิษโดยตรงจากแหล่งที่บริษัทเป็นเจ้าของ (เช่น การปล่อยมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือกระบวนการทางอุตสาหกรรม)
2.Scope ที่ 2 ครอบคลุมถึงการปล่อยมลพิษทางอ้อมจากการใช้พลังงานที่ซื้อมา ซึ่งรวมถึงไฟฟ้า ความร้อน และไอน้ำ
3.Scope ที่ 3 หมายถึงการปล่อยมลพิษที่เชื่อมโยงทางอ้อมกับบริษัทผ่านห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท รวมแหล่งที่มาทั้งหมดที่ไม่อยู่ในScope 1 หรือ 2

กลับไปที่ข่าว