การขนส่งและโลจิสติกส์

ในฐานะการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากจุดที่เริ่มต้นไปสู่จุดหมายปลายทาง การติดตามผลิตภัณฑ์และสินทรัพย์ต่าง ๆ ในระบบของท่านถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของท่าน และท่านจำเป็นต้องรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ถูกจัดเก็บอยู่หรืออยู่ระหว่างการขนส่ง และจะไปถึงจุดหมายปลายทางต่อไปเมื่อใด