การรักษาพยาบาล

ในฐานะการเป็นผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ท่านย่อมต้องการความถูกต้องแม่นยำในการระบุข้อมูลของผู้ป่วย ข้อมูลการใช้ยา ตัวอย่างสำหรับทดสอบ ข้อมูลการรักษา ตลอดจนผลและบันทึกในห้องปฏิบัติการ เพื่อที่จะสามารถรับรองความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยของท่านได้