บริการด้านอาหารและการกระจายสินค้า

ไม่ว่าท่านจะให้บริการด้านอาหารประเภทใดและอยู่ที่ตำแหน่งใดของโซ่อุปทาน ความสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของอาหารจากฟาร์มถึงผู้บริโภคถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับท่านเช่นเดียวกันกับความปลอดภัยด้านอาหาร