Phục vụ và phân phối thực phẩm

Bất kể bạn đang cung cấp loại thực phẩm nào hay làm việc ở khâu nào trong chuỗi cung ứng, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn cũng như sự an toàn thực phẩm rất quan trọng đối với bạn.