ภาครัฐ

หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐจำเป็นต้องมีกระบวนการดูแลข้อมูลที่ยากจะเอาชนะได้ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและคุณภาพงานบริการที่ยอดเยี่ยมตามกำหนดเวลา
นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐยังมักต้องจัดการรับมือกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับในแต่ละวันเป็นจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้องมีระบบความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลในระดับสูง"