Chính phủ

Các cơ quan chính phủ đòi hỏi các quy trình khắt khe để đảm bảo sự hiệu quả và mang lại dịch vụ tốt nhất và kịp thời cho người dân. Trên hết, hàng ngày, các cơ quan chính phủ thường phải xử lý một lượng lớn thông tin cá nhân và tài liệu mật cần được bảo mật và bảo vệ thật tốt.