ยานยนต์

ในฐานะการเป็น OEM ซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่านย่อมต้องการที่จะพัฒนาปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำและคุณภาพของการผลิต และจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในการติดฉลากของอุตสาหกรรมต่าง ๆ สำหรับการประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ