Ô tô

Là nhà sản xuất phụ tùng gốc hay sản xuất ô tô, bạn cần cải thiện độ chính xác và chất lượng sản xuất, và phải tuân thủ nhiều quy định ghi nhãn bắt buộc của ngành cho các ứng dụng khác nhau.