Tiện ích

Các nhà cung cấp tiện ích như điện, nước và gas không ngừng tìm cách nâng cao hiệu quả của quy trình, năng suất nhân viên, theo dõi tài sản và mức tiêu dùng một cách chính xác và hiệu quả để giúp khách hàng hài lòng hơn.