Khách sạn

Là nhà cung cấp dịch vụ khách sạn, bạn cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách lưu trú tại cơ sở của mình. Sự hài lòng và trải nghiệm của khách là điều quan trọng hơn cả.