Kim cương và Trang sức

Trong ngành kim cương và trang sức, cần theo dõi và quản lý các mặt hàng có giá trị cao một cách chính xác để ngăn chặn mọi trường hợp mất mát hoặc thất lạc, cũng như để ngăn chặn hàng giả. Để thúc đẩy sức mua, các đại lý kim cương và trang sức cũng không ngừng tìm cách cung cấp trải nghiệm tốt hơn và phù hợp hơn với mọi khách hàng.