Máu & bệnh học

Là nhà cung cấp dịch vụ y tế, hàng ngày phải xử lý các mẫu máu và mẫu bệnh phẩm quan trọng, việc xác định chính xác các mẫu rất quan trọng để có thể chăm sóc và điều trị đúng cách cho bệnh nhân.